Katoforeza w SUW-Partynia

Kontynuując rozważania zawarte w artykule z grudnia 2004, pt. „Dlaczego katoforeza” a w nim wzmiankowanie o powstającej małej linii katoforetycznej można stwierdzić, że nowa linia do przygotowania powierzchni fosforanowaniem żelazawym i malowania  katoforetycznego  została uruchomiona i pracuje już od kilkunastu tygodni.

( na zdjęciu widok instalacji linii )

Linia ta powstała w wyniku współpracy:  -- Inwestora tj. Spółdzielni Usługowo Wytwórczej w Partyni k/ Mielca – w zakresie własnego  wykonania większości zespołów,-- wykonania  części instalacji przez Promal –Wieruszów --oraz wykonania niektórych  zespołów przez autora linni . ( na zdjęciu autor linii  przy wannie katoforezy)

Do współpracy , jako dostawca farby został zaproszony Polifarb –Cieszyn.

Motywem zbudowania ww linii było podjęcie się przez SUW w Partyni  wykonywania , wraz ze spełnieniem wymagań antykorozyjnych elementów maszyn rolniczych i wyposażenia ciągników  na zamówienie włoskiego Klienta.

Baza wykonawcza w SUW od dawna jest przygotowana  do wykonywania elementów o dość specyficznych  kształtach, są to części , powyginane w różnych płaszczyznach o profilach  rurowych i nietypowych  bardzo zróżnicowanych kształtowników , w większości z bardzo trudnodostępnymi wnętrzami.  (zdjęcie niektórych różnokształtnych wyrobów)

Aby te wyroby pomalować  przyzwoicie na zewnątrz, z zachowaniem penetracji farby pomiędzy szczeliny łączonych  spawaniem części , i to bez zacieków , zachowując wymagania jednakowej grubość powłoki  oraz w miarę dobrze pomalować wnętrza , pozostaje tylko jedynie metoda  malowania katoforetycznego.

Wyroby posiadają wiele zagłębień i szczelin oraz wzajemnie ekranujących się powierzchni , by spełnić warunki powłoki , konieczne jest zastosowanie metody katoforetycznego malowania i pokrycia farba proszkową.

W malarni jest realizowany  możliwie optymalny proces nakładania powłok a mianowicie:

--Wyroby są piaskowane i odmuchiwane z piasku ( szczególnie z wnętrz)

--gorące zanurzeniowe fosforanowanie żelazawe.

--kilkakrotne zanurzeniowe płukanie wodą demineralizowaną  z ręcznym  wypłukaniem przy pomocy myjki wysokociśnieniowej ( Karcher) trudno dostępnych wnętrz., jest to bardzo ważne by nie wnosić do kąpieli farby katoforetycznej  nie wypłukanych pozostałości kąpieli fosforanującej.( na zdjęciu  natryskowe płukanie wnętrz niektórych  wyrobów  przed wprowadzeniem do katoforezy)

-- malowanie katoforetyczne ( na zdjęciach malowane wyroby)

-- płukanie po malowaniu,  zanurzeniowe wodą  w dwóch strefach oraz w zależności od potrzeb określonej powierzchni, jeszcze lekkie spłukanie czystą wodą .

-- suszenie w suszarce komorowej  skompletowanych kilku kolejno pomalowanych zawieszek  umieszczonych na wózko –regale.

-- naturalne wystudzenie

-- malowanie farbą proszkowa metodą trybostatyczną.

W ten sposób :  powłoka katoforetyczna  jako podkład zapewnia dokładne pomalowanie całej powierzchni , odporność korozyjną i doskonałą przyczepność pod powłokę proszkową , która  uzupełnia finalną powłokę do wymaganej grubości, i do wymaganej odporności korozyjnej 800 godz. testu solnego oraz  zapewnia odpowiednią grubość warstwy farby w miejscach  narażonych na uszkodzenia mechaniczne .

W takim zestawie powłok  warstwa farby proszkowej nie złuszczy się , jak to bywa jeśli powłoka proszkowa nałożona jest bez podkładu farby katoforetycznej.

Ten jednorazowy wysiłek inwestycyjny, wybudowania własnej malarni, opłacił się, jeśli wziąć pod uwagę obce usługi malarskie i związane z tym koszty i uciążliwości a mianowicie:

Pakowanie części wypiaskowanych ,a tym samym odtłuszczonych tak by ich nie zabrudzić,  transport  do kooperanta, najbliższa malarnia katoforetyczna w odległości ponad 100 km , dostosowanie swojego rytmu produkcji do możliwości  terminów usług  kooperanta, koszt usług.

Pakowanie części pomalowanych u  kooperanta tak by nie uszkodzić powłoki i nie zabrudzić jej w transporcie pod nakładanie u siebie powłoki proszkowej,  jakiś czas magazynowania wyrobów przed nałożeniem powłoki proszku u siebie a tym samym możliwość zakurzenia pomalowanych wyrobów. Konsekwencją tego zła przyczepność powłok.

W obecnej sytuacji powłoka proszkowa nakładana jest zaraz po wystudzeniu powłoki katoforetycznej.

Wyroby wykonywane dla włoskiego klienta występują w niewielkich  nieregularnych seriach ,  z wydajnością od 2- 5 zawieszek na godz. , linia jest przystosowana do maksymalnego spiętrzenia zamówień, w związku z tym istnieją pewne rezerwy wydajności linii.  i Suw jest w stanie  oferować malowanie wyrobów mieszczących się wymiarach pakietu zawieszki  wysokość. 0,9 m x długość 1 m x szerokość  0,5 m .

Sposób przemieszczania zawieszki ręcznie sterowanym wciągnikiem, pozwala na              ( na zdjęciu przemieszczanie wciągnikiem wyrobów)  stosowanie dowolnych czasów poszczególnych operacji w tym malowania katoforetycznego  np. do maksymalnej grubości  powłoki  tj.  w czasie do kiedy jeszcze występować będzie elektroosadzanie na skutek samoizolowania się już osadzonej powłoki.

Realizacja linii odbyła się w sprawdzonym systemie współdziałania a mianowicie:

--Na podstawie uzgodnień potrzeb  SUW , rozeznania wyrobów , wizji lokalnej  możliwości budowy oraz koniecznych obliczeń , został sporządzony schemat , wiele szkiców uzgodnień z SUW oraz  wykaz zakupów zespołów handlowych ponadto zostały uzgodnione miejsca  wykonawstwa poszczególnych zespołów .

-- opracowana została potrzebna dokumentacja wykonawczo --montażowa.

-- Zespoły  były wykonywane w SUW i w Promal , jednocześnie kupowane były zespoły   zamówione wg wykazu jw.

-- Wykonany został w Z-dzie Energoelektroniki –Toruń  prostownik,  z oddzielną szafką zdalnego sterowania do umieszczenia jej  w dogodnym miejscu przy katoforeziea  oraz szafa sterownicza przez projektanta części elektrycznej linii . Suw wykonał we własnym zakresie montaż całości , tak mechaniczny jak i elektryczny ,

( na zdjęciu szafa sterownicza odbiorników i szafka sterowania prostownikiem na tle fragmentu instalacji katoforezy)

oraz  system transportu zawieszek , wózko-regał do wprowadzania zawieszek do suszarki  oraz inne wyposażenia , autor linii wykonał niehandlowe zespoły jak kasety elektrodializy , dysze inżektorowe mieszające oraz mały moduł ultrafiltracyjny do awaryjnych upustów ultrafiltratu z farby.

W uzgodnionym czasie Polifarb –Cieszyn dostarczył składniki farby , sporządzona została przez specjalistów Polifarbu kąpiel robocza katoforezy,  odpowiednie jej pomiary i   w ciagu 2 dni wdrożono malowanie  produkcyjne

.( na zdjęciach z uruchomienia:  Prezes SUW z obsługującymi  , nalewanie pasty do wanny )

Po rozpoczęciu produkcji było trochę problemów z uszczelnieniem  pompy  ale na drodze reklamacyjnej i zmiany uszczelnienia , malowanie odbywa się  zgodnie z założeniami.

Urządzenie powinno w miarę bez awaryjnie pracować 3 – 5 lat ,   zużyciu mogą ulec uszczelnienia pomp . ewentualnie membrany jonowymienne kaset elektrodializy.

Ponieważ  obecnie obsługujący linię pracownicy, montowali ją z dużym zaangażowaniem , eksploatacja powinna przebiegać bezproblemowo.  Taka praktyka współdziałania zainteresowanych stron przedsięwzięcia , nie wymaga specjalnych  szkoleń obsługi  i uruchomienie oraz zapewnia płynne przejście do eksploatacji .

W ramach obsługi wymagana będzie okresowa wymiana wkładów filtrów , zastosowano tu  filtry w całości z PP  (50 mikrometrów),  wykonane w PN-A System – Zboiska k / Mszczonowa, ( na zdjęciu montaż wkładów filtrów) praktyka wykaże częstotliwość wymiany wkładów  i ewentualne  dostosowanie ich porowatości   do pożądanego progu filtracji. O czym zadecyduje wygląd zewnętrzny powłoki szczególnie tych wyrobów które nie będą wymagały pokrycia proszkiem. Kasety elektrodializy i moduł ultrafiltracyjny pozwalają na wymianę membran we własnym zakresie ,  a co za tym  możliwe jest sprawdzenie np .innych membran ultrafiltracyjnych  w postaci folii, co w porozumieniu z SUW  w miarę uzyskania takich membran będzie  przeprowadzone

Powyższe jest wskazane  ,ze względu na oferowane obecnie koncentraty  pasty farby o dużej zawartości wody ponad 50 % . Jeszcze przed kilku laty koncentraty pasty posiadały substancji stałej ponad 70 %, co równoważyło parowanie , wynoszenie wody  i substancji stałej na przedmiotach . A w małych urządzeniach , gdzie np. straty wynoszonej substancji stałej farby nie elektroosadzonej  wynosiłyby  kilka czy kilkanaście mililitrów na godzinę , instalowanie ultrafiltracji jest nie opłacalne i kłopotliwe w użytkowaniu. nie mówiąc ,że takich małych ultrafiltrów na razie nie ma w handlu.

Jak widać „Przemysł Farb”  produkuje farby z myślą o wyłącznie dużych odbiorcach ,  których urządzenia wyposażone są zawsze w ultrafiltrację i okresowe usuwanie z farby pewnej ilości substancji ciekłej  jest praktykowane.

Koszty opisywanej inwestycji mogą interesować potencjalnego inwestora  i takie informacje możliwe do uzyskania są wyłącznie w SUW.

Koszt zainstalowania linii czy też samego urządzenia katoforetycznego przeznaczonego dla innego programu malowania , wyrobów o innych wymiarach, wymaga indywidualnej analizy w  tym optymalnego doboru wyposażenia , oraz zakresu  własnego wykonawstwa.

Ogólnie można określić ;  malowanie katoforetyczne  jest inwestycją  jednorazowo drogą  (w tym koszt wyposażenia i wsad farby,)  ale jeśli eksploatacja przebiega prawidłowo to zwrot kosztów zainstalowania powinien nastąpić średnio  po 2 latach  ( w zależności od stanu rozbudowania wyposażenia)  przy małej pracochłonności obsługi  i nie uciążliwej dla środowiska technologii.

 

inż. Jerzy Smaczyński  --autor linii   tel. 42 656 74 55, 602 636 049   Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.