Metody  malowania w farbach wodorozcieńczalnych z udziałem prądu elektrycznego.