MINIATUROWA  KATOFOREZA  W "SAGA"- Teresin

Zaprojektowałem w 2009 r.  małe urzadzenie do malowania katoforetycznego.

Uruchomione zostało na początku 2010 r.  w firmie produkującej małe wyroby ze znalu, przeznaczone dla motoryzacji , o wysokich wymaganiach antykorozyjnych . ( pracuje na farbie czarnej F-my "BASF")

Urządzenie wyposażone jest standardowo  w obieg płukania ultrafiltratem po malowaniu  oraz w obieg elektrodializy .

Wielkość malowanego wsadu  do 1 m2 , ciąg wanien związanych z katoforeza jest przedłużeniem istniejacej linii do przygotowania powierzchni.

Przemieszczanie zawieszek poprzez operacje technologiczne - przy pomocy wciągnika elektrycznego , przejezdnego, zaprojektowanego i wykonanego przez użytkownika.

(zał. zdjęcie urządzenia )