Zdjęcia do artykułu "Katoforeza w Partynia-Brodnica" 
 
Przy instalacji Montaż wkładów filtra Obieg farby

Szafa sterująca i szafa prostownika Przemywanie natryskiem z wodą demineralizowaną przed malowaniem mało dostępnych wnętrz Wynurzanie z farby części

 Zanurzanie pofosforanowanej części Wyroby SUW Partynia Prezes SUW Partynia i autor kataforezy przy kasecie

Wlewanie pasty