Linia do malowania katoforetycznego,  taktowego  w TPM –Wielkie Drogi k/ Skawiny

 W 2006 r. opracowałem koncepcję linii dla F-my „TPM”- Wielkie Drogi. (dawna F-ma „SOW-POL, która jest już użytkownikiem 11-to letniej mniejszej linii do malowania katoforetycznego ).

Po  kolejnych uzgodnieniach z Inwestorem i uwzględnieniu jego życzeń , ustalono ostateczny kształt i lokalizację linii.

Na drodze współpracy z kilkoma specjalistami i firmami , została zaprojektowana największa obecnie w Polsce linia do pracy taktowej sterowana programowo i obejmująca:                          -- Przygotowanie powierzchni fosforanowaniem cynkowym. –zaprojektował to specjalista        inż. Stasiak

-- Malowanie katoforetyczne .-zaprojektował  autor  koncepcji niniejszej linii.

--Taktowe przemieszczanie zawieszek poprzez  poszczególne wanny – ( czyli operacje technologiczne)  odbywające się przy pomocy wciągników przejezdnych-- programowo sterowanych  -- zaprojektował wraz z zespołami programowania  „PROTECH –S.A. -Łódź

--Transport taktowy zawieszek pomiędzy nitkami linii , oraz windy wprowadzające zawieszki do zasyfonowanej suszarki , transport taktowy w suszarce i winda wyprowadzająca zawieszkę z suszarki ,oraz transport taktowy w strefie rozładunku   - zaprojektował „Techmasz „-Zgierz

-- Suszarkę  zaprojektował „PROMAL”.-Wieruszów

-- Szafy sterownicze i instalację elektryczną linii zaprojektował specjalista elektryk  P. Lis

Wykonawstwo zostało podzielone na drodze uzgodnień pomiędzy, ww  instytucjami  i  inwestorem , który wykonał już we własnym zakresie  większość urządzeń linii.

Zespoły niehandlowe do kataforezy, jak kasety elektrodializy i dysze mieszające inżektorowe , wykonał autor kataforezy .

Linia jest w trakcie budowy .. W załączeniu zdjęcia z etapu budowy.- lato 2009

Przewiduję bieżące uzupełnianie zdjęciami zaawansowanie budowy linii..