INFORMACJE  DLA  ZAINTERESOWANYCH  ZAINSTALOWANIEM  LINII  TECHNOLOGICZNEJ  LUB URZĄDZENIA  DO  MALOWANIA  KATOFORETYCZNEGO

Urządzenia do malowania katoforetycznego , są znacznie droższe od np. wanien do malowania zanurzeniowego, czy kabin malarskich wyposażonych w system natrysku elektrostatycznego czy napylania farbą proszkową.
Wiadomo ,że nie ma "uniwersalnej" metody malowania  ,  nadającej się do  malowania każdych wyrobów, z  jednoczesnym spełnieniem wymagań antykorozyjnych i grubościowych powłoki.
Większość wyrobów metalowych a szczególnie części dla  "motoryzacji", wykonane jest z elementów  blaszanych : zgrzewanych lub spawanych , o dość skomplikowanych kształtach i posiadających trudno dostępne przestrzenie do pomalowania oraz "włoskowate" szczeliny między zgrzewanymi blachami.
Do takich wyrobów jedyną metodą jest malowanie katoforetyczne, ze względu na:  
-- doskonałą penetrację farby w szczeliny miedzy blachami
-- wygodnie regulowaną grubość powłoki
-- bardzo dobrą jakość powłoki ,bez zacieków czy niedomalowań
-- najwyższą z możliwych przyczepność  i odporność antykorozyjną.
--najmniejszym zużyciem  farby przy zachowaniu wymaganej odporności korozyjnej
-- prawie całkowitym wykorzystaniu farby , bez jej strat  jakie występują w mniejszym lub  
   większym stopniu w innych metodach malowania 
--najmniejszą emisją produktów  lotnych przy suszeniu.  
-- urządzenia i malarnie  są bezpieczne i nietoksyczne : nie palne i nie wybuchowe, ze 
   względu na farbę wodorozcieńczalną . i minimalną ilość lotnego rozpuszczalnika  
-- minimalną ilość ścieków, bo z kataforezy  tylko okresowe zrzuty zakwaszonego anolitu,  bez części stałych ( łatwo neutralizowanego) oraz w przypadku przygotowania powierzchni , istnieją zawsze straty wody popłucznej ,z operacji poprzedzających kataforezę.
W malowaniu katoforetycznym ,dekoracyjnym farbą bezbarwną, galanterii budowlanej , łazienkowej , elektrycznej  i biżuterii  możliwe jest barwienie powłoki bezbarwnej na dowolną ilość kolorów , w tym "złotopodobny"  w dowolnym odcieniu  możliwe jest również malowanie farbami z pigmentem metalicznym  oraz malowanie każdego rodzaju metalu .
Energochłonność procesu suszenia w 180 st. C  jest podobna jak dla wszystkich farb wodorozcieńczalnych.  
 Urządzenia o ww. zaletach , można zbudować w wielu alternatywach :
-- w systemie pracy o ruchu ciągłym , w systemie pracy taktowej  ( jako bardziej elastyczne eksploatacyjnie ), w zależności od  systemu produkcyjnego
-- W zależności od wielkości urządzenia ,i środków finansowych inwestora , można  zastosować obsługę ręczną transportu lub w dowolnym stopniu automatyczną .
Podobnie działanie poszczególnych zespołów i kontrola ich pracy  może mniej lub więcej angażować obsługę lub  funkcjonować automatycznie w zakresie uzgodnionym  z inwestorem
O tym decydują: życzenia inwestora lub kalkulacja opłacalności ,co wpływa na koszt wyposażenia .  Niezależnie od ww. urządzenie musi  być zbudowane optymalnie i zapewniać bezawaryjność .
.
Ponieważ  urządzenia do malowania katoforetycznego (szczególnie te duże) nie są najprostsze w budowie  z reguły były i są kupowane od wyspecjalizowanych  i odpowiednio reklamowanych producentów, bardzo często zagranicznych.
 Powstał problem jak wybudować w Polsce urządzenie o stosunkowo drogim wyposażeniu handlowym  możliwie jaknajtaniej  , o optymalnych właściwościach eksploatacyjnych 
Doświadczenie wskazuje ,że problem nawet  trudnej budowy i montażu   można podzielić na szereg problemów łatwych, oraz co tylko możliwe wykonać przez własne zaplecze warsztatowe inwestora, 
 Doświadczalnie sprawdziłem   w 10 - ciu obiektach tę metodę  możliwie taniego sposobu  wdrażania w przemyśle urządzeń  i linii do malowania katoforetycznych,  bez zakupów kompleksowych .
Prawie wszystkie zakłady, decydujące się na zainstalowanie kataforezy z reguły mają zaplecze warsztatowe , oraz  niejednokrotnie  zasoby materiałów metalowych  do wykorzystania w budowie urządzeń.
-- Przeprowadzane były odpowiednie rozeznania możliwości wykonawczych 
-- Uzgodnienia z inwestorem ,  co kto może wykonać ,   w tym uzgodnienia z innymi podwykonawcami  innych zespołów wchodzących w skład kataforezy  o ile inwestor nie mógł wykonać określonego zespołu , lub musiał wykonać go wyspecjalizowany producent ,, -- Opracowana  była  dokładna i czytelna dla każdego ,dokumentacja wykonawcza  , mechaniczno - technologiczna i elektryczna  oraz odpowiednie założenia dla innych  prac  podwykonawców  np. transportu zawieszek , prac budowlanych czy instalacyjnych .
-- Wyprzedzając dokumentację wykonawczą ,opracowane  były wykazy zakupów  zespołów handlowych , i inne potrzebne informacje materiałowe 
-- Uzgodniono wykonanie elementów niehandlowych  przez autorów projektów a koniecznych do kataforezy jak kasety elektrodializy , dysze mieszające  i inne, oraz  niejednokrotnie elektryczne  szafy sterownicze.  
Na tej podstawie inwestorzy wykonywali we własnym zakresie  konstrukcje metalowe  i   elementy instalacji , po dokonaniu zakupów  zespołów  aparatury i armatury  prowadzony był montaż obiegów czynników  technologicznych . W zależności od potrzeb prowadzone były nadzory autorskie , wyjaśniające ewentualne niejasności oraz  szerokie informowanie o działaniu  montowanych zespołów czy obiegów , tak że po zakończeniu montażu  pracownicy inwestora  byli przygotowani do obsługi urządzenia.

W  uruchomieniu brali udział:
--autorzy projektów, 
--pracownicy inwestora ( montażyści z reguły pozostawali później jako obsługujący) urządzenie  
-- pracownicy serwisu  dostawcy farby, lub też środków przygotowania powierzchni 
Po rozruchu  urządzenia  następowała  normalna eksploatacja .
Niektóre z wdrożonych tak urządzeń pracują już po kilkanaście lat , 
.( ilustrują  to załączone zdjęcia,  artykuły i notatki informacyjne w niniejszym www.)
Koszty w taki sposób wdrożonych urządzeń były  zdecydowanie niższe  czasem kilkakrotnie w stosunku do kosztu zakupu kompletnych urządzeń . analizy kosztów przeprowadzali inwestorzy.
Tak wykonane i wdrożone do produkcji przedstawione urządzenia , zapewniają optymalny poziom techniki , bezawaryjności i jakości nakładanych powłok , co mogą  potwierdzić 
użytkownicy.. 

 W  przypadku zainteresowania , udzielę szerszych informacji.
   Jerzy  Smaczyński  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.    tel/fax  + 48  (42) 656 74 55   +48  602 636 049