URZĄDZENIA I LINIE DO MALOWANIA KATOFORETYCZNEGO ZAPROJEKTOWANE I WDROŻONE  W OKRESIE 2009 - 2012

--  F-ma "WOJTEX" -Leszno Wkp.

2 linie do odtłuszczania i malowania katoforetycznego szpilek do włosów, opisane są w istniejącej na  "anakata .eu"  informacji.  Czyli linia do malowania szpilek na czarno w farbie BASF  oraz linia do malowania szpilek na farbie pigmentowanej "złotopodobnej"od dostawcy F-ma "Technologie Galwaniczne".-Łódź

Zastosowałem wspólny dla obu linii prostownik wykonany w Z-d "Energoelektroniki "-Toruń, oraz pompy i filtry z PP wykonane w F-mie  PNA-System ,linie są wyposażone w ultrafiltracje i elektrodializy. zawieszki przemieszczane ręcznie.

Zespoły linii i montaż wykonał we własnym zakresie "WOJTEX"

--  F-ma "PROWET -Nadolice Wk koło  Wrocławia

Urządzenie do malowania katoforetycznego  taktowego ,pracujące na farbie czarnej PPG, dostosowane jest do istniejącejlinii wanien fosforanowania cynkowego, oraz do istniejacego systemu transportu suwnicoweg. gabaryt zawieszki 0,7 x 0,8 x 3 m  wydajność  ok.7 zawieszek /h.

Zastosowano prostownik wykonany przez kooperanta Prowet ,pompy z PP  z PNA-System, urządzenie wyposażone w ultrafiltrację iobieg elektrodializy .  Malowane sa rózna części dla motoryzacji.

Wykonanie i montaż urzdzenia przez  Prowet.

---  F-ma "WESEM" - Niepołomice

Linia do odtłuszczania , nanoceramiki ( F-my "Henkel"), i malowania katoforetycznego mn.reflektorów samochodowych .Linia została wykonana i częściowo zmontowana przez "Promal" - Wieruszów, jest na etapie dalszego montażu przez Wesem .Gabaryty zawieszki  0,4 x 0,4 x 0,65 m  wydajność ok. 7 zawieszek /h.. zawieszki przemieszczane wciagnikami elektrycznymi przejezdnymi .

Niniejsza informacja będzie uzupełniona  po uruchomieniu linii.

 

--  F-ma  "BMB" - Lublin

Linia do odtłuszczania i fosforanowania cynkowego na środkach "HENKEL" oraz malowania kafoforetycznego w farbie czarnej  PPG.                  gabaryt zawieszki 1,3 x 1,6 x 4 m  , wydajność  4 zawieszki / h.  Zastosowano pompy  z "Tofamy " "HYDROVACUUM"," LFP"  oraz z                         PP " PNA-System" .   Linia wyposażona w ultrafiltrację i elektrodializę . Zespoły linii wykonał i zmontował we własnym zakresie  "BMB" -Lublin

System transportu wciągników automatycznie sterowanych programowanych  oraz suszarki komorowe wykonał  Promal -Wieruszów , Prostownik  wykonał Z-d Energoelektroniki ,   Malowane są mn. elementy ciagników produkowane we włoskiej F-mie "CBM w Jackowie k Lublina

 

Powyższe linie zaprojektowałem w oparciu o szczegółowe uzgodnienia potrzeb i możliwości inwestorów , współpracując z projektantami w zakresie przygotowania powierzchni z inż S. Stasiakiem , w zakresie projektów instalacji i szaf sterowania elektrycznego z Panem J. Lisem  .

Współpracowałem  w zakresie założeń projektowych mn. "PROMAL -Wieruszów w zakresie transportu wciagnikowego . Jak i założeń dla wszystkich podwykonawców.   Ponadto do wszystkich ww linii wykonałem odpowiednio dostosowane kasety elektrodializy oraz mieszające dysze inzektorowe .

Załączone zdjęcia przedstawiaja  powyższe obiekty .