Malowanie przedmiotów metalowych farbami wodorozcieńczalnymi metodą elektroforezy.

Malowanie elektroforetyczne polega  na  malowaniu  zanurzeniowym  przedmiotów metalowych  w farbie  wodorozcieńczalnej  ,przystosowanej do elektroosadzania , z jednoczesnym  przepływem  prądu elektrycznego  stałego o stabilizowanym napięciu . Stosowane  są  dwa  systemy elektroosadzania farby: malowanie  ANAFORETYCZNE ,gdzie przedmiot malowany jest  anodą (farba  alkaliczna ) i  KATOFORETYCZNE , gdzie przedmiot  jest  katodą. (farba kwaśna)

W ciągu ok. 25 lat zaprojektowano i uruchomiono w Polsce kilkanaście linii  malowania tymi metodami, w tym 8 linii  anaforetycznych  i 5 linii katoforetycznych oraz  małe urządzenie do malowania kataforetycznego w farbie bezpigmentowej, (bezbarwnej) z podbarwianiem  „na złoto”.

Ww urządzenia wykonane zostały w ramach przedsiębiorstw ZUGIL i PROTECH .  W ostatnich  latach  w  ramach  mojej  indywidualnej  działalności , zaprojektowałem  4  urządzenia  do malowania  katoforetycznego  oraz  wykonałem dla nich : niezbędne  zespoły niehandlowe  jak np. kasety elektrodializy, dysze mieszające (inżektorowe) ,kolektory  przyłącz itp. Konstrukcje stalowe jak : wanny ,zbiorniki ,pomosty  oraz instalacja  rurowa  obiegów , były  wykonywane  przez

ZAMAWIAJĄCYCH  we własnym zakresie., wg  opracowanych  dla nich  dokumentacji , z uwzględnieniem ich warunków i zdolności wykonawczych .Urządzenia te, zostały uruchomione  we współudziale z DOSTAWCAMI   FARBY . .Jedno urządzenie , do gruntowania farbą czarną części blaszanych FIAT- 126 ,w  „SOW- POL” w Wielkich Drogach  koło  Skawiny .      Drugie do malowania części rowerowych i samochodowych w, „Z-dzie Ślusarsko Lakierniczym” w Słupsku , do malowania  czarną  gruntoemalią. Urządzenia  te,  na  farbie  katoforetycznej , pracują  już  od 1997 roku. Ponadto w 1994 roku, na takich samych zasadach  współpracy ,wykonane i uruchomione zostało urządzenie do malowania katoforetycznego biżuterii metalowej i armatury łazienkowej ,pracujące na farbie bezpigmentowej, w „AURUM” Warszawa.

W 1999 roku uruchomiono urządzenie malowania katoforetycznego do obręczy kół ciągników i maszyn rolniczych . w „ FELGEX” Dobre Miasto  ( jako rozbudowanie istniejącej linii malowania natryskowego)

Sprawdzony został praktycznie w tych kilku przypadkach  taki system realizacji urządzenia a mianowicie:

Jeśli zainteresowany przyszły użytkownik urządzenia dysponuje możliwościami wykonawczymi, ślusarskimi  i  elektrycznymi , to w ramach współpracy otrzymuje :wszystkie założenia branżowe, opracowane na podstawie wstępnego schematu, wykaz do zakupu zespołów handlowych z podaniem ich żródeł, założenia funkcjonalne  do wykonania szafy sterowniczej , ( o ile może ją wykonać we własnym zakresie ) oraz dokonane są ugodnienia z przewidywanym dostawcą farby.

W następnym etapie zostaje opracowana dokumentacja, do wykonania przez ZAMAWIAWJĄCEGO, we własnym  zakresie , zepołów i obiegów , poczym wykonuję i dostarczam  zespoły niehandlowe:jak np. kasety elektrodializydysze inżektorowe (mieszające) i do małych urządzeń, modułultrafiltracyjny oraz inne niezbędne elementy, nie dostępne w handlu.  Nad wykonaniem i montażem sprawowany jest nadzór autorski. Po wykonaniu i zmontowaniu, urządzenie jest uruchamiane z udziałem DOSTAWCY FARBY.  Taki cykl, z udziałem własnego wykonawstwa klienta, trwa  ok. 8 miesięcy , w zależności od  tempa wykonania i cyklu zakupów  zespołów  handlowych .

Malowanie anaforetyczne bądź  katoforetyczne w farbach pigmentowanych  jest dosyć popularne np.katoforetyczne jest już standardowym w motoryzacji i wiadomo że poprzedzone fosforanowaniem  winno spełnić warunki  antykorozyjne : -- powłoka anaforetyczna ok. 250 godz. katoforetyczna  700 godz.(  wg znormalizowanego testu w komorze solnej) .

Ciekawe jest malowanie katoforetyczne w farbach bezpigmentowych (bezbarwne),gdzie zaraz po malowaniu przedmiot z mokrą powłoką (przeźroczystą) zanurza się na kilka lub kilkanaście sekund w roztworze barwnika o dowolnym kolorze , O natężeniu zabarwienia decyduje czas barwienia , poczym przedmiot jest suszony w warunkach jak dla farb katoforetycznych  (170  st. C  25 min. ) Przy pomocy tej technologii można uzyskać na  poniklowanych  przedmiotach powłokę  np. o barwie złotej  w dowolnym odcieniu  lub w  innym  kolorze. Ma to zastosowanie w armaturze łazienkowej , biżuterii , dewocjonaliach  oraz galanterii, również w ten sposób ujednolica się barwę wyrobów mosiężnych  (zamki, klamki itp.)

Taka powłoka powoduje ,że pokryty nią np. mosiądz lub nikiel nie zmieni zabarwienia.

W Polsce produkowane są  do  elektroforezy tylko farby w kilku odcieniach  koloru  szarego , czarna oraz beżowa ,farby  w  innych , praktycznie  dowolnych  kolorach , zakupić można w u Przedstawicieli firm zagranicznych.    Jeśli powłoce nie stawia się wyższych wymagań antykorozyjnych  jak  250 godz. , wskazane jest instalowanie urządenia  anaforetycznego, takie urządenie jest o ok. 30 % tańsze od urządzenia katoforetycznego, gdyż instalacja rurowa oraz wanny ,zbiorniki mogą  być wykonane  ze stali węglowej  a nie kwasoodpornej  jak to się  stosuje w budowie większości  zespołów w  urządzeniu katoforetycznym.

W zależności od wielkości programu części malowanych ,warunków lokalizacji urządzenia , kształtów przedmiotów  malowanych , instaluje się urządzenie  (linię).: Pracującą w ruchu ciągłym ,gdzie przedmioty, zawieszone na przenośniku, przemieszczają się poprzez  operacje: przygotowania powierzchni, malowanie i suszarkę ruchem ciągłym.  Lub  linię pracującą systemem taktowym ,gdzie przedmioty przemieszczane są przy pomocy przejezdnych wciągników  ,sterowanych automatycznie  w urządzeniach dużych lub sterowanych  ręcznie w małych i średnich urządzeniach. W takiej linii wanny  ustawione są poprzecznie w stosunku do kierunku  procesu. Ten system linii pozwala na wybudowanie  urządzenia na mniejszej powierzchni  niż linii do pracy z przenośnikem  o ruchu ciągłym.

W urządzeniach  do malowania  elektroforetycznego  , stosuje się system płukania ultrafiltratem czyli    odsączem  bezpigmentowej  cieczy z farby , wydzielonej  w specjalnym  module  membranowym ,  powoduje to, że wynoszona mechanicznie na  pomalowanych  elektroforetycznie  przedmiotach pewna ilość farby (, średnio ; od  10 – 15 %  masy  farby w powłoce  elektroosadzonej  ) jest zawracana do wanny z farbą  ,co minimalizuje lub prawie eliminuje straty farby. Ściekiem  z elektroforezy  jest głównie woda z ostatniego płukania  po malowaniu, w takiej ilości  litrów,  ile malowanych  jest  metrów kwadratowych  w jednostce czasu  oraz  okresowe  upusty  elektrolitu  z  obiegu  elektrodializy .Urządzenie   do malowania  (linia) wymaga  zapewnienia  zasilania  wodą  demineralizowaną , w urządzeniach  średniej  wielkości  wskazane jest  zainstalowanie  stacji produkującą tę wodę na miejscu .Woda  demin. potrzebna  jest do uzupełniania  kąpieli farby ,rekompensowania upustów  elektrolitu z układu elektrodializy , oraz  płukania po malowaniu . Wymagane jest też doprowadzenie wody chłodzącej  proces elektroosadzania.(szczególnie ważne  przy temperaturach otoczenia  powyżej 25 st.C)  Konieczne  jest również posiadanie zbiorczej studzienki w celu wstępnego skoagulowania  zanieczyszczonych  cieczy  ściekowych . W  większych  liniach  konieczna  jest własna oczyszczalnia. ,W wyniku malowania  ELEKTROFORETYCZNEGO  uzyskuje się  wysoko odporną powłokę, o  stosunkowo małej  masie użytej  farby , o równomiernej grubości  a  nawet pogrubioną na krawędziach części  malowanych, powłoka ta może  służyć jako doskonale przyczepny podkład  pod malowanie nawierzchniowe  lub też może być  gruntoemalią,  przy farbach  z  połyskiem, jak to ma miejsce na częściach podwozi samochodów.

Ilość zużytej  w elektroosadzaniu  farby   jest o połowę mniejsza od  ilości  farby np. w metodzie malowania zanurzeniowego ,ponieważ  grubość powłoki  np. katoforetycznej wynosi tylko18 - 25 um   oraz  nie  występują  zacieki  lub zalegania  farby  w zagłębieniach  przedmiotów  malowanych . Ponadto  metoda ta gwarantuje głęboką  penetrację farby we włoskowate szczeliny , co szczególnie ważne  przy blaszanych wyrobach zgrzewanych lub spawanych.

Do uzyskania najwyższej odporności powłoki  katoforetycznej  konieczne jest przygotowanie powierzchni  poprzez odtłuszczenie alkaliczne oraz  fosforanowanie cynkowe, fosforanowanie żelazowe  obniża nieco odporność korozyjną.


kontakt:

tel./fax  +48 42 656 74 55, 602 636 049
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
91-726 Łódź ul. Wojska Polskiego 182 / 7